Biuro rachunkowe i księgowe

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu ksiąg i rozliczeń

Optymalizacja podatkowa

Nasze usługi świadczymy z zapewnieniem pełnej poufności powierzonych nam informacji

Procedury odwoławcze

oraz reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi

Naszą misją jest dzielenie się wiedzą

Nasze usługi świadczymy z zapewnieniem pełnej poufności powierzonych nam informacji.

Oferta

Biuro rachunkowe i księgowe, doradztwo podatkowe i finansowe. Nowość, usługi prawne.

Więcej...

Specjaliści

 
 
Akademia Przedsiębiorcy
czyli co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien

Charakterystyka spółki cywilnej jako formy organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej

Spółka cywilna jest jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej, głównie ze względu na prostotę jej założenia jak i prowadzenia księgowości (podatkowa księga przychodów i rozchodów).
Więcej...
 
Optymalizacja podatkowa od A do Z
czyli jak obniżyć obciążenia podatkowe postępując zgodnie z prawem

A - jak Amortyzacja

Amortyzacja - zgodnie z definicją zawartą w Wikipedii oznacza „zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w danym czasie w wyniku jego użytkowania lub starzenia się. Amortyzacja księgowa służy przypisaniu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do całego okresu ekonomicznej użyteczności tych aktywów. Suma odpisów amortyzacyjnych stanowi umorzenie.
Więcej...

Zdaniem naszych ekspertów

 
Bartłomiej Krukiewicz
radca prawny
 
Anna Majewska-Szrubarz
adwokat

Podstawy obrotu gospodarczego

Podstawą obrotu gospodarczego są szeroko pojęte usługi jakie przedsiębiorcy świadczą sobie nawzajem oraz konsumentom. Z punktu widzenia prawa świadczenia te stanowią treść umów cywilnoprawnych. Można zatem powiedzieć, że działalność gospodarcza znajduje swoje odzwierciedlenie w umowach.
Więcej...

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

KANCELARIA PODATKOWA FiSKUS s.c.
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Social media