Zespół

 

Właściciele:

 Grażyna Micińska – doradca podatkowy nr wpisu 01378

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (studia w latach 1976-1980)
Pracownik organów skarbowych urzędu i Izby Skarbowej  (1980-1991)
Współzałożyciel Kancelarii Podatkowej „Fiskus” s.c. (od 1991 do nadal)
Członek Państwowej Komisji ds. Doradztwa Podatkowego I Kadencji
Absolwent podyplomowych studiów z zakresu prawa handlowego i gospodarczego Uniwersytet Śląski w Katowicach (2001)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach
Członek Śląskiej Izby Doradców Podatkowych

Specjalizacja:
-  procedury odwoławcze od decyzji organów podatkowych
- optymalizacja podatkowa

Certyfikaty:

 
Przebyte szkolenia (2013-2014):


 Krystyna Rajter - doradca podatkowy nr wpisu 05727

Wykształcenie ekonomiczne
Długoletni pracownik Urzędu Skarbowego (1978-1991)
Współzałożyciel Kancelarii Podatkowej „Fiskus” s.c. (od 1991 do nadal)
Członek Śląskiej Izby Doradców Podatkowych

Specjalizacja:
- obsługa księgowa i podatkowa osób fizycznych

Certyfikaty:

 
Przebyte szkolenia (2013-2014): 

Dział Ksiąg Handlowych:

mgr Lidia Grzywnowicz
specjalista ds. rachunkowości

mgr Magdalena Zając
specjalista ds. rachunkowości

Kazimiera Olkowicz
specjalista ds. rachunkowości

 

Dział Ksiąg Podatkowych:

Hanna Płocharczyk
komputerowe prowadzenie ksiąg podatkowych i ZUS

Ewa Andrus - Oleś
komputerowe prowadzenie ksiąg podatkowych i ZUS

Ewa Hornik
komputerowe prowadzenie ksiąg podatkowych i ZUS

Dorota Zdan
komputerowe prowadzenie ksiag podatkowych i ZUS

 

Dział Administracyjny:

mgr Mirosława Bachorczyk
starszy asystent administracyjno - księgowy

Maria Wójcik
pracownik techniczny

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

KANCELARIA PODATKOWA FiSKUS s.c.
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media