Oferta

 

Uprzejmie informujemy, że od 01.10.2016 roku kancelaria wprowadza do swojej oferty usługę rejestracji przedstawicielstw firm zagranicznych w Polsce wraz z obsługą księgowo-podatkową.
Zapraszamy do współpracy.


Usługi rachunkowe i księgowe na zlecenie:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie list płac
 • rozliczenia ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich pracowników.

 

Usługi doradztwa podatkowego:

 • opracowywanie strategii podatkowych
 • dobór form opodatkowania
 • porady i konsultacje podatkowe
 • reprezentacja podatników przed organami skarbowymi w toku kontroli podatkowych
 • odwołania od decyzji organów podatkowych
 • skargi do NSA w dwuinstancyjnym sądownictwie administracyjnym
 • reprezentowanie podatników w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • wydawanie opinii prawno-podatkowych

 

Usługi doradztwa finansowego:

 

 • sukcesja firm (umowy sukcesyjne, usługi zarządców sukcesyjnych)
 • pomoc przy uzyskaniu kredytów bankowych

 

Usługi prawne:

 • zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego, spółka z.o.o 24/h
 • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi,
 • pozwy o zapłaty,
 • postępowanie egzekucyjne,
 • porady i opinie prawne,
 • sporządzanie umów.


Nasze usługi świadczymy z zapewnieniem najwyższej staranności oraz z zachowaniem pełnej poufności powierzonych nam informacji.

 

Biuro-rachunkowe - Kancelaria Podatkowa „Fiskus” s.c. należy do grona firm księgowych o największym doświadczeniu w branży podatkowej na Śląsku.

Zostało założone w roku 1991 i nieprzerwanie od początku swej działalności zajmuje się usługami księgowymi dla wszystkich rodzajów podmiotów gospodarczych.

    Wyróżnikiem naszej kancelarii są jednak procedury odwoławcze i obrona podatnika w sporach z organami podatkowymi w tym reprezentowanie stron w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i komorniczych.
Kancelaria sporządza również skargi na decyzje organów podatkowych do Sądów Administracyjnych I i II instancji.
Ważnym kierunkiem działalności doradczej kancelarii jest optymalizacja podatkowa tj. zarówno dobór korzystnej formy opodatkowania jak i ustalenie strategii podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej.
Zajmujemy się oceną finansową projektów biznesowych.
Istotnym narzędziem tej sfery doradztwa jest przygotowywanie umów cywilno-prawnych.

    W naszym zespole znajdują się adwokat i radca prawny, którzy zajmują się ustanawianiem i rejestracją podmiotów gospodarczych, sporządzeniem niezbędnych umów cywilno-prawnych oraz pism procesowych.
Doradcy podatkowi Kancelarii Podatkowej „Fiskus” s.c. przygotowują na zlecenie opinie prawno-podatkowe oraz sporządzają wnioski o interpretacje podatkowe.
Ważnym aspektem działalności jest sporządzanie odwołań ZUS oraz zaskarżanie decyzji ZUS do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
    
Biuro rachunkowe służy pomocą w sprawach wyprowadzenia zaległości księgowych oraz korekt nieprawidłowych rozliczeń podatkowych.

W ramach promocji i popularyzacji zawodu doradcy podatkowego biuro rachunkowe - Kancelaria Podatkowa „Fiskus” s.c. w miesiącu maju i czerwcu 2015 roku zaprasza wszystkie kobiety podejmujące po raz pierwszy działalność gospodarczą do bezpłatnych konsultacji w sprawie doboru form prowadzenia i opodatkowania swojego biznesu. Ocenimy również ekonomiczny aspekt posiadanego pomysłu na własny biznes.

Kancelaria Podatkowa „Fiskus” s.c. - ambasada przedsiębiorczości kobiet zaprasza.

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

KANCELARIA PODATKOWA FiSKUS s.c.
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media