Aktualności

 

Utrata prawa do zwolnienia z VAT

Z dniem 1 września 2019 r. wejdzie w życie część przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520).
Więcej...
 

Zmiany w opłatach recyklingowych

Od 1 września 2019 r. zmianie ulegają przepisy w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby foliowe wydawane klientom.
Więcej...
 

Zerowy PIT dla młodych osób

Przypominam, że od 1 sierpnia obowiązuje zerowy PIT dla młodych osób, które nie ukończyły 26 lat.
Więcej...
 

Zwolnienie z podatku PIT dotyczące zatrudnianych osób poniżej 26 roku życia

Uprzejmie informuję, że od 1 sierpnia 2019 roku wchodzi w życie nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - na mocy której zlikwidowany ma być 18% podatek dochodowy dla pracowników do 26 roku życia.
Więcej...
 

Obowiązkowy split payment - zasady stosowania od 1 września 2019 r.

Od 1 września 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące obowiązkowej podzielonej płatności w transakcjach pomiędzy kontrahentami, którzy są podatnikami VAT.
Więcej...
 

Nowelizacji przepisów dotyczących kas fiskalnych

Informuję, że od 1 maja 2019 roku obowiązują przepisy ustawy o VAT określające zasady stosowania kas on-line.
Więcej...
 

Obowiązkowe stosowanie split payment dla niektórych branż podatników.

Uprzejmie informuję, że Komisja Europejska wyraziła zgodę aby od 01.01.2020 r. w Polsce został wprowadzony mechanizm podzielonej płatności (split payment) jako obowiązkowy dla wybranych branż, które są podatne na nadużycia w podatku VAT.
Więcej...
 

Sukcesji przedsiębiorstwa

(Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
Więcej...
 

Nowy podatek o nazwie Danina Solidarnościowa

(Dotyczy osób fizycznych, podatników PIT)
Więcej...
 

Więcej...
 

Nowe przepisy dotyczące tzw. mechanizmu podzielonej płatności

Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) - art. 108a ust.2 ustawy o VAT.
Więcej...
 

Konstytucja Biznesu - wchodzi w życie w dniu 30 kwietnia 2018 roku

W dniu 23.03.2018 r. Prezydent RP podpisał Konstytucję Biznesu.
Więcej...
 

Uszczelnienie systemu VAT - nowe obowiązki i zagrożenia dla podatników

Nowelizacja ustawy o VAT obowiązująca od 01.01.2017 r. - dała podstawę Urzędom Skarbowym do wykreślania czynnych podatników z rejestru VAT - bez ich wiedzy. Na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy o VAT, Urząd Skarbowy może wykreślić z rejestru VAT przedsiębiorcę jeśli:
Więcej...
 

Więcej...
 

Więcej...
 

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

KANCELARIA PODATKOWA FiSKUS s.c.
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media