Nowe zasady odliczania VAT przy nabyciu paliwa do samochodów

 
 

Zmiany od 1 lipca 2015 roku.

Podatnicy VAT używający do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych VAT nabędą prawo do odliczania 50% VAT przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

1) samochodów osobowych,

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

 

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

KANCELARIA PODATKOWA FiSKUS s.c.
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media